Client Services - Polish

Obsługa klienta

LAF (dawniej: Legal Assistance Foundation) świadczy darmowe usługi w zakresie prawa cywilnego dla osób z hrabstwa Cook żyjących w ubóstwie. Wprowadzamy w życie ideał równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pomagamy ludziom wrócić na prostą.

 

Jakiego rodzaju usługi prawne zapewnia LAF?

LAF oferuje szereg usług prawnych w pięciu głównych obszarach prawa:

 • Dzieci i rodzina
 • Uprawnienia konsumenta
 • Sprawy mieszkaniowe
 • Imigranci i sprawy pracownicze
 • Świadczenia publiczne

LAF współpracuje z działającymi na zasadzie wolontariatu adwokatami i organizacjami społecznymi, oferując darmowe poradnie i punkty pomocy prawnej. Prosimy o zapoznanie się z wykazem poradni i punktów pomocy prawnej.

LAF nie obsługuje następujących typów spraw:

 • Sprawy karne *
 • Urazy na zdrowiu
 • Efekty błędów w sztuce wykonywanego zawodu
 • Odszkodowania pracownicze
 • Naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • Poświadczanie (testamenty/spadki)
 • Sprawy dotyczące indywidualnych planów emerytalnych

* Nie prowadzimy spraw karnych, ale dysponujemy punktem pomocy prawnej specjalizującym się w wymazywaniu historii wyroków wobec osób nieletnich. Prosimy o zapoznanie się z wykazem poradni i punktów pomocy prawnej.

Nie reprezentujemy wynajmujących (właścicieli lokali) w sprawach o eksmisję. Zasadniczo nie zajmujemy się sprawami dotyczącymi drobnych roszczeń.

 

Kto może skorzystać z pomocy LAF?

Prawo do skorzystania z usług mają – jeżeli chodzi o kryterium finansowe – osoby o ograniczonych zasobach i dochodach, zarabiające nie więcej niż 150% federalnie uznanej kwoty wyznaczającej poziom ubóstwa. Wyższy próg dochodu odnosi się do właścicieli domów i mieszkań zagrożonych utratą własności, seniorów, weteranów, osób z HIV/AIDS oraz ofiar przemocy domowej ubiegających się o ochronę przed prześladowcą.

Ponadto osoba, która pragnie skorzystać z naszych usług musi kwalifikować się jako:

 • Obywatel Stanów Zjednoczonych
 • Posiadacz prawa stałego pobytu
 • Azylant, uchodźca lub osoba, wobec której wydano decyzję o zaniechaniu deportacji
 • Wnioskodawca/czyni ubiegający/a się o dostosowanie statusu pobytu, którego/ej współmałżonek/ka, rodzic lub dziecko (do 21 r.ż.) jest/są obywatelem/ami Stanów Zjednoczonych
 • Ofiara handlu ludźmi
 • Ofiara przemocy domowej, przemocy seksualnej, szczególnie ostrego znęcania się psychicznego lub szeregu innych przestępstw przewidzianych w przepisach dotyczących wizy typu „U”

Ograniczony zakres usług możemy zaoferować

 • pracownikom z wizą H2A (rolnictwo) lub H2B (leśnictwo)
 • osobom z prawnie potwierdzonym statusem pobytu tymczasowego

Chociaż nie możemy zapewnić pomocy prawnej we wszystkich sprawach dotyczących imigrantów, chętnie przeprowadzimy rozmowę w celu ustalenia rodzaju pomocy jakiej potrzebuje zainteresowany/a po to by skierować go/ją w odpowiednie miejsce, które taką pomoc najpewniej może zapewnić.

Kontakt z LAF

Wszyscy klienci muszą rejestrować się telefonicznie pod numerem 312.341.1070, po to by nasz Dział Weryfikacji Klientów mógł sprawdzić, czy przysługuje im pomoc. Osobom, które nie mówią po angielsku, hiszpańsku lub polsku, LAF zapewni bezpłatnie tłumaczy rozmowy telefonicznej.

Więcej informacji na temat kontaktowania się z LAF umieszczonych jest na witrynie Jak się z nami skontaktować.